Metoder

Hos DiabetesPsykolog arbejdes der ud fra de metoder, som ifølge forskningen har god effekt på diabetes og følgeproblemer af diabetes.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi (og kognitiv adfærdsterapi) er en effektiv metode til behandling af blandt andet depression, angst og stress. Kognitiv terapi handler i korte træk om at ændre negative tanke- og handlemønstre. For ofte er det netop de negative tanke- og handlemønstre, der låser dig fast i håbløshed, depression og lavt selvværd. Målet med den kognitive terapi er, at du skal opdage og etablere nye, mere konstruktive tankemønstre. Tankemønstre, der gør det langt nemmere at leve et godt og positivt liv.

Afslapningsterapi

Når kroppen er virkelig stresset kan det være svært at få kontrol over diabetes. Både fordi stress påvirker dit blodsukker og fordi det er svært at passe ordentligt på dig selv, hvis du er meget stresset.  Afslapning er en af de metoder, der har god effekt på stress – og på depression og angst.

Afslapningsterapi handler simpelthen om at lære kroppen at slappe af. Sammen finder vi den afslapningsmåde, der passer til netop dig. Vi kan for eksempel arbejde med vejrtrækningsøvelser, musik eller muskelafspænding. Som regel kombineres afslapningen med samtaleterapi.

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale er en slags rådgivningsteknik, der har vist sig at give gode resultater, når vi gerne vil forandre noget i vores liv. Den motiverende samtale handler i korte træk om først at afdække, hvad det er, der kan gøre det svært at foretage de ændringer, vi gerne vil. Derpå handler den motiverende samtale om at mobilisere kræfter og ressourcer til faktisk at foretage disse ændringer.

Står du for eksempel overfor at skulle omlægge din livsstil og din kost, kan du hente støtte i den motiverende samtale. Den motiverende samtale kan også  hjælpe dig til at komme i gang med at dyrke motion.

Motion

Motion er en hjørnesten i livet med diabetes. Desuden virker motion mod depression, angst og stress. Hos DiabetesPsykolog tilbydes der en tryg ramme, hvor du kan begynde at komme i form – på en rar og mild måde. Jeg kan også hjælpe med at lægge et komme-i-gang-program, som passer til dig.

Find din personlige måde at acceptere på

Det er sin sag at nå til accept af modgang og svære kår i livet. Acceptance and Commitment Therapy – ACT – er en forholdsvis ny terapi-retning, der fokuserer på netop denne vanskelige opgave. Nogle af de centrale ideer er, at det handler om at blive bedre til at leve i nuet og til at afklare med sig selv,  hvad der er de vigtige værdier i ens liv. Det handler måske ikke altid om at nå til fuld accept af svære vilkår, men om at genopdage andre og meningsbærende dele af tilværelsen.  Hos diabetespsykologen arbejder vi derfor blandt andet med fuld tilstedeværelse i nuet og afklaring af livsværdier.